Ruskov - Obnova centra obce Ruskov

Začiatok realizácie projektu: 4.5.2010; Celkové náklady projektu: 368 304,63€

Názov projektu: Obnova centra obce Ruskov
ITMS Kód projektu: NFP 22140120127
Prijímateľ: Ruskov
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:V obci ako dôležitom strategickom bode na ceste z Pohornádia do Zemplína boli usadení asi na rozhraní 11. a 12. storočia ruskí strážcovia. Obec sa spomína prvý raz roku 1220 (pod názvom Vruzca). Keďže pred r. 1332 – 1337 bola tu katolícka farnosť, možno usudzovať že pôvodní obyvatelia boli zamenení inými. V 18. storočí splynula so susednou obcou Regete, ktorá bola rovnako stará. Ruskov prislúchal zemi Slanec a bol majetkom Slanského hradu, takmer jedno celé tisícročie. Rozsiahle slanské panstvo vyše 400 rokov patrilo najvýznamnejšiemu šľachtickému rodu Forgáčovcov. Obec Ruskov bola už v 19. storočí známa pálením uhlia, pálením ovocných destilátov, hlavne chýrnej ruskovskej slivovice. Roľníci odvážali na jarmoky a priamym odberateľom do Košíc, hydinu, hovädzí dobytok, prasiatka, mliečne výrobky, vajíčka, plátno, ovocie, zeleninu, ovocné destiláty, výrobky z kože a dreva.

Popis projektu:Realizáciou predmetnéhpo projektu chceme dosiahnuť komplexnú revitalizáciu centrálnych častí obce Ruskov, v záujme skvalitňovania miestnej infraštruktúry, ktorá prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti obce, taktiež k jej zatraktívneniu a v neposlednej miere k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov a návštevníkov. Keďže sa jedná o základné centrálne časti obce, v ktorých je sústredená občianska vybavenosť poskytujúa základné služby pre obyvateľov a tiež obchody a podnikateľské prevádzky, je práve v týchto častiach najvyšší pohyb obyvateľstva a návštevníkov, je pre obec dôležité, aby práve tieto centrálne časti prešli komplexnou revitalizáciou a boli vzájomne kvalitne prepojené.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:24
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról