Podhoroď- revitalizácia centrálnej časti obce

Začiatok realizácie projektu: 21.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 15.10.2012; Celkové náklady projektu: 333 080,58€

Názov projektu: Podhoroď- revitalizácia centrálnej časti obce
ITMS Kód projektu: 22140120046
Prijímateľ: Podhoroď
Okres: Sobrance
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec je doložená z roku 1406 ako Varalya, neskôr ako Podhraza (1786), Podhorodje (1808), Podhradie (1920), Podhoroď (1927); po maďarsky Tibaváralja. Sídlisko z doby rímskej. Obec sa vyvinula zač. 14. stor. z podhradskej osady hradu Tibava, ktorý vznikol v 2. pol. 13. stor., zbúraný bol v roku 1715. Písomne je doložená 1406. Patrila panstvu Michalovce-Tibava, v 18.stor. Draveckým. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pastierstvom, pracovali v lesoch, pálili vápno a drevené uhlie. V rokoch 1870-80 sa mnohí vysťahovali.

Na Hradnom vrchu na severnom okraji obce sa nachádza hrádok, ktorý sa v historických dokumentoch uvádza ako hrad Tibava podľa Tibavského panstva. Prvé údaje o tomto strážnom hrade sú z rokov 1337 a 1345. V roku 1715 bol zbúraný a dnes sú na Hradnom vrchu len zrúcaniny. Pri prieskume v areáli hradu boli objavené keramické fragmenty z 13. - 14. storočia n.l.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Podhoroď. Obec Podhoroď vie po ukončení realizácie projektu disponovať zrekonštruovanými miestnymi komunikáciami v dĺžke 616,09 m a 12 parkovacími miestami, vybudovanými chodníkmi v dĺžke 631 m. Tie zvýšili bezpečnosť chodcov, najmä detí a starších ľudí, rozšíreným verejným osvetlením v širšom centre obce, zabezpečuje väčšiu bezpečnosť predovšetkým po zotmení. Zmodernizované centrum obce slúži na relax obyvateľom, ako aj návštevníkov. Pribudli nové lavičky, odpadkové koše, altánok, zrekonštruované spevnené plochy a upravená zeleň. Uvedenými aktivitami sa naplnil hlavný cieľ projektu – „Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Podhoroď“.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:20
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról