Výstavba prestupného terminálu (uzla) s príslušným informačným systémom

Žiadateľ : ARRIVA Michalovce, a.s.

Názov projektu: Výstavba prestupného terminálu (uzla) s príslušným informačným systémom

Kód projektu : 302010K751

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Žiadateľ : ARRIVA Michalovce, a.s.

Celkové náklady:   

Výška NFP:   

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Cieľ projektu: Cieľom projektu zlepšenie podmienok pre rozvoj verejnej osobnej dopravy v meste Michalovce za účelom jej zatraktívnenia pre cestujúcu verejnosť. 

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  Výstavba prestupného terminálu (C.2)

Aktivita č. 2  - Výstavba parkoviska prestupného terminálu (C.5)

Aktivita č. 3  - Zabezpečenie informačných systémov terminálu (B.1)

Výstupy projektu: Realizovaním projektu dôjde k zásadnému zlepšeniu organizácie dopravy. Rozsah plánovaných investícií sa sústreďuje na dobudovanie nástupísk, ich zastrešenie, informačný a kamerový systém a odstavné plochy pre osobné autá, autobusy a stojany pre bicykle. Podľa navrhovanej projektovej dokumentácie pribudne 6 nových zastrešených nástupíšť a 3 zastrešené  výstupištia. Na novovybudovaných odchodových nástupištiach pribudne 6 odchodových tabúľ a 2 centrálne tabule, na ktorých budú zverejňované všetky odchody a príchody jednotlivých spojov.


 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine