Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov - Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.05.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001