Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom č. IROP-PO2-SC213-2022-91

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –2020 vyhlásilo dňa 4.02.2022 na stránke MIRRI SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC213-2022-91.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine