Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1".

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.11.2016 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine