Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR. Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Viac informácií nájdete na linku : www.culture.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001