Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Špecifický cieľ :2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.05.2021 06:00
Upravené: 28.05.2021 07:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról