Vyhlásenie výzvy pre 2. kolo výberu projektov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 8. 10. 2020 vyhlasuje v rámci dvojkolového systému výberu projektov výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58 zameranú na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „CIZS“).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001