Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) žiada prijímateľov, aby v zmysle znenia „Príručky k procesu verejného obstarávania, zadávanie zákaziek od 18.04.2016 Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 3.1.“ , „Príručky pre prijímateľa integrovaný operačný program 2014 – 2020 verzia: 4.1.“ , „Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 3.1“ a ostatných programových dokumentov IROP predložili za účelom najmä zefektívnenia kontrol verejných obstarávaní kompletnú aktualizovanú dokumentáciu z verejných obstarávaní cez ITMS2014+.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine