Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 19. 05. 2022

Počas trvania 1., 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 047 733 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 324 488 Eur (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 2 438 244 Eur (zdroj EÚ). V treťom kole boli predložené ŽoNFP v sume 285 000 Eur (zdroj EÚ).Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 6 000 000 Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.05.2022 06:00
Upravené: 20.05.2022 07:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine