Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2021-76

Počas trvania prvého hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 79 114 878 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ). Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001