Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektu výskumnej nemocnice, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-96

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-96 uzavrel výzvu dňa 09. 01. 2023. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2023 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine