Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 je stanovený na 24. 04. 2023.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 23.03.2023 06:00
Upravené: 27.03.2023 07:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine