Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 16.5.2018 na svojom webovom sídle - Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 16.05.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy