Informácia o uzavretí výzvy IROP-PO2- SC211-2017-17

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Košického kraja, že dňa 21.12.2020 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001