Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy : IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 07.06.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 24 869 921 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 14 804 384 Eur a územie MFO 10 065 538 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.06.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine