Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 25.01.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 3 366 273 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 1,5 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Disponibilná alokácia výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 k 25.01.2017

Viac informácií nájdete na linku : mpsr.sk


Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 08.02.2017 06:00
Upravené: 08.03.2017 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia