Funkcionalita určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu

Z podnetu CKO a v súvislosti so zmenou číselníka merateľných ukazovateľov a s nasadením funkcionality určenej pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu v ITMS2014+ pribudli atribúty: - zber záznamov jedinečnosti (áno/nie) - dentifikátor jedinečnosti (IČO/rodné číslo/PSČ/DIČ/Iný).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.01.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine