Vydanie unikátnej publikácie

Vznikla jedinečná metodická príručka - Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu.


Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, má v hlavnej náplni svojej činnosti rozvoj, dokumentáciu a šírenie kultúrneho dedičstva regiónu Gemer. V oblasti tradičnej kultúry ide aj o uchovávanie nehmotných jazykových prejavov. V záujme čo najvernejšieho zachovania a správnej interpretácie jednotlivých nárečí vznikla jedinečná metodická príručka Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu.

Určená je etnológom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, ale aj folkloristom, či zberateľom ľudovej slovesnosti. Ponúka nielen návod na jednotný prepis nárečových prejavov, ale aj charakteristiku a členenie nárečí a nárečových skupín v oblasti, a tiež praktické príklady správneho použitia špeciálnych znakov a grafém pri transkripcii.

                

Autorom publikácie je mladý jazykovedec a Gemerčan Mgr. Gabriel Rožai, PhD., pedagóg Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej profesijnej činnosti sa prioritne venuje folklóru a nárečiu svojho regiónu, pretože ich považuje za významné piliere regionálnej identity jeho obyvateľov. „Hlavnou motiváciou pri tvorbe príručky bolo sprostredkovať základné informácie o možnostiach prepisu nárečových a folkloristických textov s dôrazom na oblasť Gemera a Malohontu. Nárečia tejto oblasti sú totiž veľmi rozmanité a obsahujú hlásky, ktoré si vyžadujú osobitný zápis. Práve správny grafický záznam a schopnosť primerane ho interpretovať umožňujú zachovať identickú podobu našich nárečí a v tejto forme ich
odovzdať ďalším generáciám," uvádza Gabriel Rožai.

Vydaniu publikácie predchádzal niekoľkoročný terénny výskum autora v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom, ktorého výsledky sa podarilo publikovať vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt podalo a spolufinancovalo Gemerské osvetové stredisko a publikácia je pre záujemcov dostupná u vydavateľa.

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2020 14:35
Upravené: 28.07.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine