Aktuality v doprave

14.03.2014

Diaľnica je prioritou, úsek pri Bidovciach sa neodkladá

       
Výstavba diaľnice D1 v úseku Budimír – Bidovce bola jednou z tém pracovného stretnutia predsedu KSK Zdenka Trebuľu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktorom Stromčekom. „Výstavba diaľnic, vrátane tohto úseku, je pre nás absolútnou prioritou,“ povedal Viktor Stromček.
 
14.03.2014

O cezhraničných projektoch i nákladnej doprave rokoval v Košiciach štátny tajomník ministerstva dopravy

       
Preferencie samosprávy pri budovaní nových prepojení Slovenska a Maďarska prostredníctvom cestných komunikácií boli hlavnou témou pracovného rokovania štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktora Stromčeka so zástupcom štátneho tajomníka pre zahraničné veci Úradu predsedu vlády Maďarska Levente Magyarom a s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom v piatok 14. marca na Úrade KSK.
 
13.03.2014

V Košickom kraji začína rekonštrukcia 154 km ciest

       
Na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sa čoskoro začne so súvislými rekonštrukciami vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Košický samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent.
 
27.02.2014

Na odbornom seminári aj o projektovaní cyklociest

       
Projektovanie cyklistických komunikácií a ich monitoring je hlavnou témou odborného seminára Cyklistická infraštruktúra, ktorý 27. februára organizuje Košický samosprávny kraj spolu s Výskumným ústavom dopravy v Žiline, Regionálnym environmentálnym centrom Slovenska a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.
 
27.02.2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

       
Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: "Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru".
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:23
Upravené: 10.12.2015 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról