Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Upozornenie o oznamovaní dočasnej neprítomnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

  1. Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú podľa ust. § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z.z. stanovenú povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju. Za týmto účelom Košický samosprávny kraj vytvoril formulár Oznámenie o dočasnej neprítomnosti, ktorý je nevyhnutné vyplniť RIADNE a ÚPLNE! - t.j. je potrebné uviesť:
  2. Oznámenie o dočasnej neprítomnosti na ambulancii je potrebné zasielať na e-mailovú adresu nepritomnost@vucke.sk, podľa možnosti najneskôr 2 dni pred začiatkom dočasnej neprítomnosti!
     
  3. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže Košický samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia, uložiť poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. pokutu až do výšky 3 319 eur.
     
  4. Aktuálny zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí neposkytujú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách z dôvodu neprítomnosti (D - dovolenka, N - nemoc, I - iná prekážka) za príslušný mesiac.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.