Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Sladké a tvorivé Vianoce - projekt podporený Nadáciou Orange

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Aj my v združení „Radosť“, sme sa počas mesiaca December rozhodli priblížiť si Vianoce výrobou rôznych vianočných ozdôb, vyzdobovaním strediska i stromčeka, či zhotovovaním sladkých mlsiek. Všetky tieto prípravy vyústili do zrealizovania príjemného spoločného posedenia v kruhu najbližších. Vyššie uvedené činnosti boli súčasťou projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“. Manažérkou projektu bola Mgr. Lenka Paľová – sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“.

Príprava na samotné vianočné posedenie prebiehala počas mesiaca december. Klienti sa podieľali na výrobe rôznych ozdôb, z rozličných materiálov, ktorými sme si skrášlili stredisko, nechýbalo zdobenie stromčeka, zhotovovanie drobných darčekov pre najbližších. V samotný deň slávnostného vianočného posedenia pripravovali klienti spoločne s dobrovoľníkmi nepečené sladké mlske, zábavné chlebíčky, pochutiny. Každý priložil ruku k dielu. Klienti boli z činností veľmi nadšení, snažili sa pomáhať a zároveň si osvojovali a upevňovali praktické zručnosti. Naučili sa pripraviť jednoduché pochutiny, vianočný punč, zábavné chlebíčky i pripraviť slávnostný stôl. Klienti sa rozdelili do skupín, niektorí pomáhali pripravovať chlebíčky, sladké mlsky, ďalší dozdobovali stredisko, či pripravovali slávnostný vianočný stôl. V priebehu dňa sa schádzali dobrovoľníci, ktorí pomáhali s aktivitami. Keď klienti skončili s prípravou pohostenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Potom nasledovala druhá časť programu. Účastníci si posadali okolo krásne ozdobeného slávnostného stola, pri ktorom nechýbal spev krásnych vianočných piesní, kolied, vzájomné vinše a priania, i rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Vianocami. Zúčastnení sa občerstvili nealkoholickým vianočným punčom, sladkými pochutinami, chlebíčkami, vianočným pudingom. Občerstvenie pripravovali klienti za aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Program sme ukončili záverečnou aktivitou, počas ktorej každý každému napísal na papier krásne vianočné blahoželanie

Opäť sme v zdužení prežili krásne spoločné chvíle, počas ktorých nechýbala pozitívne atmosféra,spev, tanec, hra na hudobné nástroje i spomienky na rôzne zvyky a tradície Vianoc.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom projektu „Sladké a tvorivé Vianoce“, manažérke projektu - Mgr. Lenke Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí spoločne dotvárali príjemnú atmosféru.

Postrehy klientov

Fotodokumentácia

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.