Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Projekt EHMK koncom roka 2013 nekončí, naštartoval nové procesy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ako v piatok 13. decembra 2013 pred novinármi povedal primátor Košíc Richard Raši, projekt tu zostane naďalej a záverečným ceremoniálom sa nič nekončí, ale začína sa nová éra. Titul zostáva, aj keď v budúcom roku sa ním budú hrdiť ďalšie dve mestá – švédska Umea a lotyšská Riga.

„Rok 2013 sa určite zapíše do bohatej histórie nášho mesta veľkými písmenami a je to najmä zásluha všetkých Košičanov. Dokázali sami sebe, aj celému svetu, že Košice sú úžasné mesto a dokážu zvládnuť aj takýto veľký kultúrny projekt, aký na Slovensku nemá obdobu,“ dodal Richard Raši. Zdôraznil, že projekt EHMK 2013 v týchto dňoch uzatvárajú naozaj len symbolicky. „V skutočnosti budeme v roku 2014 pokračovať v tom, čo sme začali v tomto roku. Chceme rozvíjať cenné medzinárodné partnerstvá, zabezpečíme udržateľnosť kvalitných kultúrnych podujatí a novej kultúrnej infraštruktúry,“ povedal primátor Košíc. Ocenil, že Košice sa postupne menia z industriálneho mesta na mesto kreatívne.

Vyzdvihol, že mesto má vďaka titulu EHMK nový komplex Kasárne/Kulturpark, prvú halu umenia na Slovensku Kunsthalle, na sídliskách z bývalých výmenníkov nové komunitné centrá v rámci projektu SPOTs, ktorý má veľký ohlas v celej Európe, aj v jej centrále v Bruseli.

„Máme krásne parky, zrekonštruované kamenné kultúrne inštitúcie, je toho skutočne veľa, čo sa nám podarilo v roku 2013. Verím, že budeme spolu ďalej meniť naše mesto k lepšiemu a zhodnotíme tak veľký medzinárodný úspech projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Rok 2013 je ako silný impulz, rok 2014 bude veľkou príležitosťou,“ skonštatoval primátor.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa pripomenul, že spoluprácu a podiel na projekte EHMK považuje za najrozsiahlejšiu investíciu a najväčší projekt v dejinách regionálnej samosprávy. „Výrazne akceleroval činnosť celého úseku kultúry, cestovného ruchu, ale aj regionálneho rozvoja. V investičnej časti išlo o sedem projektov s celkovým rozpočtom 12,39 milióna eur, z toho zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu tvorili 9,43 milióna eur a vlastné zdroje KSK 2,96 milióna eur,“ dodal. Do programovej časti vložil KSK z rozpočtu v rokoch 2010 – 2013 spolu 2,43 milióna eur. KSK sa zameral na program rozvoja kultúrneho turizmu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, kde bolo cieľom zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. „Úspech malo 13 top podujatí na rôznych miestach kraja. Budeme v nich pokračovať, kalendár na rok 2014 je už pripravený,“ prezradil Zdenko Trebuľa.

KSK získal nenávratný finančný príspevok na sedem projektov Ostrovov kultúry, spolu vo výške 9,64 milióna eur. Vďaka investičným projektom vzniklo atraktívne prostredie v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a v areáli Katovej bašty v Uličke remesiel.

„Košice zaznamenali obrovský boom, čo sa týka premeny kultúrnej infraštruktúry. Vznikli zariadenia úplne nového typu ako Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark a SPOTs, ale uskutočnili sa aj rekonštrukcie existujúcich tradičných kultúrnych inštitúcií v meste,“ hodnotí význam a dosah titulu riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina. Mesto prešlo podľa neho hlbokými transformačnými procesmi, čo možno dokážu Košičania a návštevníci mesta oceniť neskôr, hlavne ich dosah nielen na kultúru, ale aj na ekonomiku mesta a regiónu. Poukázal napríklad na projekt Biela noc. „Náklady na usporiadanie tejto akcie boli 63.000 eur. podľa odborníkov z technickej univerzity bol však ekonomický prínos pre štát a mesto takmer 350.000 eur,“ doplnil.

Umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013 Vladimír Beskid vidí veľký úspech projektu EHMK v tom, že boli dokončené všetky investičné projekty a vytvorila sa nová platforma pre komunikáciu v širšom európskom priestore a pre zapojenie aj domácich komunitných projektov v rámci SPOTs. „Projekt priniesol nové, inovatívne formy a festivaly. Najväčším úspechom bude, keď budú v budúcnosti pokračovať také formáty ako Sound City Days, Biela noc, USE THE CITY, New Dance Days, Trienále súčasného umenia a ďalšie naštartované projekty. Stimulovali sa určité energetické body na kultúrnej mape Európy a je dôležité v tom pokračovať,“ dodal. Podčiarkol, že už dnes je pripravený plán udržateľnosti do roka 2020, ktorý sa má stať aj súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Zárukou pokračovania rozbehnutých modelov má byť príspevková organizácia K-13 – Košické kultúrne centrá (Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark, SPOTs, Amfiteáter), ktorá bude projekt EHMK ďalej zastrešovať a rozvíjať.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.