Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť energetiky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Ako je možné dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti stavebnej nehnuteľnosti? Ako dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti financovať ?

Odpoveď:

V prípade že sa jedná o fyzické osoby (občanov) odporúčame zmenu vykurovacieho telesa za energeticky efektívnejšie. Zároveň odporúčame výmenu okien, zateplenie fasády, inštaláciu doplnkové zdroja tepla (napríklad tepelné čerpadlo) či inštaláciu fotovoltických panelov na strechu. Pre tieto projekty je možné získať finančnú podporu z projektu: „Zelená domácnostiam II“, ktorý sa zameriava na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Ak sa jedná o právnické osoby (živnostníci, firmy, organizácie v zriaďovateľských pôsobnostiach atď.) môžu pre dosiahnutie nižšej energetickej pôsobnosti postupovať použitím rovnakých opatrení, avšak na realizáciu svojich projektov im odporúčame siahnuť po zdrojoch z európskych štrukturálnych fondov. Pre organizácie odporúčame na začiatku vykonať energetický audit, ktorý ukáže, ktoré opatrenia sú najviac energeticky efektívne.

2. Otázka: 

Ako je možné dosiahnuť čo najnižšie platby za nakupované komodity elektrickej energie, zemného plynu či CNG (stlačený zemný plyn) ?

Odpoveď:

Fyzickým aj právnickým osobám odporúčame vykonávať súťaž na dodávateľa energie za účelom vysúťaženia čo najpriaznivejšie ceny a to oslovením minimálne troch dodávateľov. Podaním informácie, že tieto komodity už nespadajú pod dodávateľov s monopolným postavením patrí k prvotným informáciám, ktoré informujúcemu sa podávame. V prípade potreby žiadateľov o informácie na navigujeme na zoznam oprávnených dodávateľov energií, alebo im ho priamo zasielame.  

3. Otázka:

Oplatí sa investovať do automobilu poháňaného elektrickým pohonom alebo iným, ktorý nahrádza motor spaľujúci fosílne palivá ?   

Odpoveď:

Vo všeobecnosti sa prikláňame k myšlienke prechodu pohonov automobilov z fosílnych palív na alternatívne zdroje energie. Väčšiu pozornosť  prikladáme vodíku, avšak dnes hlavne vo verejnej doprave. Elektromobilita je dostupná alternatíva hlavne v osobnej preprave. Pri snahe dosiahnuť uhlíkovú neutralitu je elektromobilita veľmi vítaná. Tak isto aj používanie rôznych dopravných prostriedkov používaných pri preprave na krátke vzdialenosti ako e-kolobežka, e-bike či e-jednokolka. Pri kúpe elektromobilu upozorňujeme pri jeho výbere na zváženie dojazdu, možnosti kde sa bude elektromobil nabíjať, ako dlho bude trvať nabitie elektromobilu či celková kúpna cena. Preto je naším odporúčaním naštudovať si vlastnosti konkrétneho elektromobilu aby si občan zakúpil taký, ktorý bude spĺňať jeho požiadavky aby sa investícia vyplatila.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.