Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odpovede na často kladené otázky pre oblasť školstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Otázka:

Je Košický samosprávny kraj zriaďovateľom ZŠ a MŠ?

Odpoveď:

V súlade s § 9 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďovateľom stredných škôl.

2. Otázka:

Kedy zriaďovateľ musí odvolať riaditeľa školy?

Odpoveď:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v § 3  ods. 7 určuje kedy zriaďovateľ musí odvolať riaditeľa školy.

3. Otázka:

Rozhoduje zriaďovateľ o prijatí resp. neprijatí žiaka na strednú školu?

Odpoveď:

Nie, o prijatí resp. neprijatí žiaka na strednú školu rozhoduje riaditeľ školy.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.