Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komponent IV - GIS

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Návrh a validácia vývoja geopriestorových otvorených dát v regióne a ich zverejnenie na podporu analytických a rozhodovacích procesov KSK

Cieľ

Hlavným cieľom GIS - Geografického informačného systému Košického kraja (KSK) by malo byť vytvorenie geo-infraštruktúry Košického kraja v rozsahu otvoreného zdroja regionálnych priestorových údajov, ktorý bude k dispozícii širokej verejnosti i modulu pre vlastné informácie, účel a rozhodovacie procesy KSK.

Aktivity

Aktivity (z akčného plánu)

1. Analýza potreby vytvorenia oddelenia otvorených údajov, GIS a regionálnej databázy priestorových informácií (rSDI)

Výsledky predbežného preskúmania zberu a využívania údajov jednotlivých odborov v regionálnej samospráve KSK zdôraznili potrebu vytvorenia spoločnej regionálnej infraštruktúry priestorových údajov (rSDI). Vo vyššie uvedenej analýze potrieb sa budú analyzovať nasledujúce aspekty:

Výstup: Preskúmanie potrieb a kapacít týkajúcich sa pracovného priestoru otvorených dát, GIS a rSDI vrátane odporúčaní.

2. Budovanie kapacít ľudských zdrojov a vytváranie partnerstiev GIS / Open Data

Po zriadení odboru GIS v KSK a na základe výstupov z analýzy potrieb bude zabezpečené:

Výstup: Výcvikový program založený na požiadavkách na učebné osnovy pre zamestnancov oddelenia GIS, podporený študijným pobytom a základným školením. Vylepšená regionálna geoštruktúra prostredníctvom zlepšenej kvality otvorených údajov a zdieľania know-how.

3. Podpora nasadenia geoportálu KSK

Príprava, geokódovanie a tvorba databáz bude v súlade s legislatívou SR a EÚ a štandardmi otvorených dát (open data). Geodatabázy budú vytvorené pre oblasti vybrané na základe analýzy potrieb.

Výstup: Vytvorenie geoportálu a katalógu relevantných  údajov.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.