Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odmeny poslancov Zastupiteľstva KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sú  v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) § 12 ods. 6 a v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva odmeňovaní mesačne vo výške minimálnej mzdy ustanovenej postupom podľa zákona Národnej rady SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

Výška minimálnej mzdy 2019 – 2022: 

pre rok 2022 činí 646 eur.

pre rok 2021 činí 623 eur.

pre rok 2020 činí 580 eur.

pre rok 2019 činí 520 eur.

Odmena pre rok 2017 a pre rok 2018, ktorá prináležala poslancom bola poskytnutá v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva platných v danom čase vrátane dodatkov č. 1 – 6.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.