Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podujatie organizované v rámci projektu GoDanuBio 16. novembra 2021 – formou hybridnej organizácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Dialóg, ktorý bol zároveň výmenou poznatkov naprieč inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa angažujú v oblasti udržateľnosti bol organizovaný ako hybridné podujatie v Stuttgarte 16. novembra 2021. Priamymi vstupmi do diskusie prispeli regióny Bádenskom-Württemberg a Maďarsko.

Bola to dobrá príležitosť na získanie prehľadu o plánoch udržateľnosti v oboch regiónoch z politickej perspektívy a získanie informácií o osvedčených postupoch súvisiacich s témami, ako sú obehové (bio)hospodárstvo, udržateľný cestovný ruch a sociálne inovácie.

Podujatie zorganizoval Generálny konzultát Maďarska v Stuttgarte a PA8 Stratégie EÚ pre dunajský región. Zúčastnilo sa ho približne 45 účastníkov, z toho 15 fyzicky priamo v „Haus der Wirtschaft" v Stuttgarte.

Kľúčové a inšpiratívne príspevky Johannesa Junga (Ministerstvo hospodárstva, práce a cestovného ruchu Bádenska-Württemberska) a pána Attilu Steinera (Ministerstvo inovácií a technológií Maďarska) sa týkali stavu oboch regiónoch v oblasti iniciatív podporujúcich udržateľnosť a Európskej zelenej dohody. Po programe nasledovali tri príklady najlepšej praxe, ktoré sa týkali realizácie cieľov udržateľnosti v regiónoch prostredníctvom projektov Interreg DTP, ako sú GoDanuBio, Transdanube Travel Stories a RESTART_4Danube.

Sergi Costa, senior projektový manažér spoločnosti BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, predstavil súčasný stav projektu GoDanuBio po šestnástich mesiacoch realizácie. Prostredníctvom pohľadu z vrtuľníka zhrnul doterajšie úspechy projektu, ktorý presadzuje participatívnejšie riadenie a usiluje sa o renesanciu vidieka v dunajskom makroregióne.

Podľa neho by malo zavádzanie politík súvisiacich s biohospodárstvom pomôcť využiť nevyužitý bioekonomický potenciál regiónu a vyrovnať územnú nerovnováhu.

Záverečná časť prezentácie bola zameraná na predstavenie projektu GoDanuBio k programu OSN s cieľom podpory trvalo udržateľného rozvoja, posilnením sociálno-ekonomického povedomia, ktoré sa očakáva po ukončení trvania projektu do konca roka 2022.

Na záver slávnostného podujatia sa uskutočnila prehliadka projektov týkajúcich sa udržateľnosti za účasti partnerov z Bádenska-Württemberska a Maďarska. Treba vyzdvihnúť prezentáciu modelu inovačného parku pre zelenú ekonomiku od Tihaméra Tótha (Univerzita MOL-Pannon), ktorý je pre GoDanuBio veľmi zaujímavý. Tento inovačný park, ktorý sa riadi systémovým prístupom týkajúcim sa obehového hospodárstva, vodíkového hospodárstva a odpadového vodného hospodárstva, sa realizuje prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva v maďarskej župe Zala. Podujatie moderovala Dr. Judit Schrick-Szenczif z Ministerstva hospodárstva, práce a cestovného ruchu Bádenska-Württemberska, ktorá je zároveň koordinátorkou prioritnej oblasti 8 (Konkurencieschopnosť MSP) Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.