Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Súťaž pre stredné školy o LEGO® Education SPIKE™ sety

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Informatika je jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť. Aj preto sa Via Carpatia rozhodla  osloviť stredné školy do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.

Výzva je vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. Jej hlavným cieľom je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť.

Úspešní účastníci výzvy získajú zapožičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.

Pre úspešné zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť a zaslať podpísaný:

  1. Prihlasovací formulár
  2. Štruktúrovaný životopis minimálne 1 odborného garanta
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú adresu vyhlasovateľa podľa pokynov uvedených v štatúte výzvy http://www.viacarpatia.eu/vyzva-lego-education. Lehota na zaslanie prihlasovacieho formuláru je do: 10.09.2021.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.