Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Košiciach zasadá riadiaci orgán európskej iniciatívy Catching-Up Regions

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj v týchto dňoch hostí zástupcov Európskej komisie a Svetovej banky, ktoré zastrešujú európsku iniciatívu Catching-Up Regions na pomoc najmenej rozvinutým regiónom. V utorok 5. októbra sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konalo v poradí 4. Zasadnutie riadiaceho orgánu Catching-Up Regions. Dnes pokračuje program videokonferenciou. Na podujatí sa zúčastňujú aj zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorým Catching-Up pomáha rozhýbať regióny.

„Po blokáde bývalou vládou sa Košickému samosprávnemu kraju podarilo stať súčasťou iniciatívy Catching-Up Regions, ktorá môže do kraja priniesť desiatky miliónov eur. Župa na to vyvinula enormné úsilie a teraz stojí pred ďalšou výzvou – bude musieť dohnať približne dvojročnú časovú stratu, ktorú nám blokáda spôsobila. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých oblastí, ktorým pomôže každé euro. V spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou v rámci Catching-Up sme oslovili 70 kľúčových zamestnávateľov a 42 stredných odborných škôl v kraji, z ktorých sme vytipovali kľúčové školy, ktoré čaká malá vzdelávacia revolúcia. Taktiež sme naštartovali spoluprácu s tromi rómskymi obcami Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov, finalizujeme prípravu geografického informačného systému a podporíme aj Inovačné centrum Košického kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župa má za sebou už aj konkrétne výsledky. Na základe spolupráce so zamestnávateľmi a školami vytipovala na projekt predbežne 8 stredných odborných škôl z toho dve so zameraním na vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít. Školy sú spravodlivo zastúpené z hľadiska územia (Abov, Spiš, Gemer, Zemplín), aj podľa typu priemyslu, pre ktorý vychovávajú zamestnancov. Na ôsmich školách budú nastavené učebné odbory tak, aby čo najlepšie odrážali potreby budúcich zamestnávateľov a tým pádom zlepšili vyhliadky svojich absolventov na zamestnanie.

Iniciatíva Catching-Up podporí aj Inovačné centrum Košického kraja, kde sa pod jednou strechou spoja všetky vedomosti a technológie v Košickom kraji z akademického prostredia, verejného i neziskového sektora a firiem. Ide o kľúčový projekt župy na „udržanie mozgov“ na východe Slovenska. Iniciatíva ráta s rekonštrukciou budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť a finančná podpora by mala ísť aj na budúce aktivity centra. 

Aktuálne sa v rámci Catching-Up finalizujú aj projektové zámery rozvoja troch rómskych obcí, ktoré majú záujem zlepšiť svoju životnú situáciu – Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov. Zámery mapujú potreby obyvateľov v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia, ktoré neskôr premietnu do projektov.

Na zasadnutí riadiaceho orgánu Catching-Up Regions predstavil Košický samosprávny kraj aj Geoportál Košického kraja, ktorý bude spustený koncom roka 2021. Geografický informačný systém využije otvorené dáta z kraja v online priestore. V praxi to znamená, že obyvatelia na informačnej mape rýchlo a efektívne získajú informácie podľa svojho záujmu. Vďaka dostupným údajom bude možné vytvoriť tematické mapy kraja, napríklad s prehľadom investičných projektov, zaočkovanosti, mapu ambulancií, či voľnými pracovnými miestami v krajských organizáciách.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.