Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odborníci v regiónoch hľadali riešenia na rozvoj kraja v oblastiach školstva, dopravy, zdravotníctva či sociálnych vecí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje v rámci Odboru regionálneho rozvoja návrh Integrovanej územnej stratégie (IÚS), na ktorej participujú mestá, obce, štátna správa aj socioekonomickí partneri. Záštitu nad samotnou Integrovanou územnou stratégiou má novovytvorená Rada partnerstva Košického kraja, ktorá je zodpovedná aj za vytvorenie zásobníka projektov, ktoré sa budú v novom programovom období 2021-2027 realizovať na území Košického kraja pri zohľadnení ich územného/tematického zamerania. Projekty budú obsiahnuté v pripravovanej Integrovanej územnej stratégii Košického samosprávneho kraja, Integrovaná územná stratégia bude slúžiť na zabezpečenie integrovaného územného rozvoja, ktorý bude podporený z finančných nástrojov EÚ.

Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja sa v priebehu celého júna zúčastňoval na výjazdových rokovaniach v šiestich strategicko-plánovacích regiónoch: Gemer, Hnilec, Spiš, Abov, Dolný Zemplín: Trebišovsko a Dolný Zemplín: Sobranecko-Michalovsko. Strategicko-plánovacie regióny boli vytvorené v rámci Rady Partnerstva Košického kraja.

„Vybrali sme sa do regiónov za starostami, primátormi, odborníkmi, ale aj podnikateľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, aby sme spojili hlavy dokopy a začali rozvíjať náš kraj nielen z krajského mesta. Nechceme robiť rozhodnutia od stola, preto sme sa rozhodli vycestovať do regiónov a hľadať riešenia priamo v teréne. Na to, aby sme čo najlepšie vedeli identifikovať problémy, potreby a kľúčové investície rozvoja pre náš kraj, potrebujeme spolupracovať. Do tematických komisií sme preto vyberali zástupcov, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj, sú aktívni a chcú spolu s nami rozhýbať východ,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rada partnerstva má sedem tematických komisií. Ich ustanovujúce zasadnutie sa konalo 2. júna 2021 a odštartovalo výjazdové rokovania týchto komisií.  Počas mesiaca jún sa v Sobranciach zišla tematická komisia pre životné prostredie, v Spišskej Novej Vsi tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo, tematická komisia pre udržateľnú dopravu v Kechneci. Komisia pre cieľ politiky a súdržnosti 1 zasadla v Košiciach, komisia pre školstvo a šport v Trebišove, komisia pre rozvoj vidieka v Jablonove nad Turňou a komisia pre kultúru a cestovný ruch v Gelnici.  

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa na všetkých zasadnutiach stretlo viac ako  300 ľudí. Získali tu informácie, ako bude vyzerať nové programové obdobie 2021-2027, o prioritách a smerovaní Košického samosprávneho kraja vo všetkých oblastiach tematických komisií. Partneri boli vyzvaní k aktívnej spolupráci pri mapovaní potrieb a projektových zámerov z územia.

Svoje potreby, podnety a projektové zámery z územia môžu nahlásiť cez vytvorený formulár na https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva/index.php#dokumenty

Košický samosprávny kraj žiada o vyplnenie excelovského súboru do konca júla 2021. Vyplnené excelovské formuláre treba zaslať na emailovú adresu:  radapartnerstva@vucke.sk.

V prípade otázok je pre partnerov k dispozícii sekretariát Rady partnerstva KSK:

https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva/index.php

Všetky dôležité informácie sú aj na stránke Rady partnerstva KSK:

https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva/index.php

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.