Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pomoc v rámci iniciatívy Catching-Up pôjde v Košickom kraji do štyroch oblastí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Iniciatíva podáva pomocnú ruku takzvaným „dobiehajúcim regiónom“. Košický samosprávny kraj už v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou oslovil 70 kľúčových zamestnávateľov v kraji, naštartoval spoluprácu s tromi rómskymi obcami Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov, pripravuje spustenie geografického informačného systému a podporí aj aktivity Inovačného centra Košického kraja.

„V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých okresov, takže stále je z čoho vyberať. Vo finále sme sa rozhodli financie z Catching-up využiť na štyri oblasti, ktoré pomôžu pohnúť východ dopredu – vzdelávanie, inovácie, pomoc znevýhodneným a informatizáciu. Projekty v jednotlivých oblastiach sme rozhýbali pred niekoľkými týždňami a v rámci tejto spolupráce so Svetovou bankou a Európskou komisiou by sme mohli mať prvé výsledky už koncom roka. Catching-up je pre nás šancou priblížiť sa rozvinutejším regiónom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

V oblasti školstva vychádza kraj z toho, že kvalitné vzdelávanie priamo súvisí s možnosťami na pracovnom trhu, pretože kvalitu absolventov stredných škôl posudzuje v konečnom dôsledku ich zamestnávateľ. Župa spolu s partnermi kontaktovala 70 kľúčových zamestnávateľov na území kraja s cieľom zmapovať aktuálne potreby pracovného trhu. V ďalšom kroku oslovíme 42 stredných odborných škôl v kraji, aby sme preskúmali ich možnosti, ako dokážu požiadavkám firiem prispôsobiť odbory vzdelávania. Na jeseň by mal byť hotový návrh, ktorý zosúladí potreby firiem a možnosti škôl tak, aby bolo jasné, do ktorých oblastí možno v rámci Catching-up cieliť finančnú pomoc. Partneri pilotne rátajú s výberom piatich stredných odborných škôl, kam budú smerovať financie na rozvoj odborného vzdelávania, vrátane infraštruktúry a ľudských zdrojov.

Iniciatíva Catching-up počíta aj s podporou Inovačného centra Košického kraja, kde sa pod jednou strechou spoja všetky vedomosti a technológie v Košickom kraji z akademického prostredia, verejného i neziskového sektora a firiem. Ide o kľúčový projekt župy na „udržanie mozgov“ na východe Slovenska. Pri Inovačnom centre sa v rámci iniciatívy uvažuje nad rekonštrukciou budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, finančná podpora by mala ísť aj na budúce aktivity centra.Už od polovice apríla zamestnanci Úradu KSK na týždennej báze pracujú s tromi rómskymi obcami, ktorým pomôže Catching-up zlepšiť životnú situáciu. Záujem prejavili Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov. „Snažíme sa na situáciu týchto lokalít pozerať komplexne. Pracujeme na plánoch rozvoja obcí, nie samotnej marginalizovanej rómskej komunity. Spolu s obyvateľmi mapujeme ich potreby v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia. Pripravujeme projekty v obciach tak, aby do nich boli začlenení aj samotní obyvatelia,“ povedal župan Trnka. Keď obce s pomocou kraja pomenujú svoje potreby a formu požadovanej pomoci, Svetová banka s Európskou komisiou predostrú možnosti financovania. Ak to pandemická situácia dovolí, s realizáciou niektorých projektov by sa mohlo začať ešte tento rok.

Taktiež vďaka Košickému samosprávnemu kraju by mal byť do konca roka spustený aj geografický informačný systém. Geoportál Košického kraja využije otvorené dáta z kraja v online priestore. Obyvatelia si tak na mape kraja budú môcť prezerať informácie podľa záujmu. Geoportál poslúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape. Vďaka dostupným údajom bude možné vytvoriť aj tematické mapy kraja, napríklad s investičnými projektmi, prehľadom zaočkovanosti, mapou ambulancií, voľnými pracovnými miestami v organizáciách KSK a podobne. 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.