Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kancelária predsedu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

JUDr. Boris Bilčak

Funkcia Riaditeľ kancelárie predsedu
Tel. číslo 
055 / 7268 118   
Miestnosť  212
E-mail boris.bilcak@vucke.sk

Kancelária predsedu je útvar v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu KSK. Riaditeľ kancelárie predsedu riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť kancelárie. Rovnako plní úlohy súvisiace s výkonom funkcie predsedu KSK. Kanceláriu predsedu tvoria oddelenia: Kancelária predsedu, Marketingové oddelenie, Právne oddelenie a personálne oddelenie, Oddelenie riadenia projektov a Oddelenie protokolu a zahraničných vzťahov.

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.