Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK) za rok 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V súlade s vyššie uvedeným zákonom bolo na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predložené vyhodnotenie plnenia PHSR KSK za rok 2020.

Predkladaný materiál pozostáva z troch častí. V prvej časti je stručný súhrn silných a slabých stránok a výziev v rozvoji v rámci jednotlivých oblastí v nadväznosti na plnenie cieľov PHSR KSK. V druhej časti materiálu sú vyhodnotené aktivity PHSR KSK 2016 – 2022 z pohľadu ich aktuálneho stavu za rok 2020. Táto časť obsahuje aj zoznam navrhovaných zmien aktivít. V tretej časti materiálu sú vyhodnotené ukazovatele výsledku a dopadu PHSR KSK 2016 – 2022 v časových radoch podľa dostupnosti údajov pre jednotlivé indikátory s posledným údajom spravidla za rok 2020 (niektoré štatistické údaje sú zverejňované s ročným oneskorením, v tom prípade bol použitý údaj za rok 2019). Ukazovatele sú naplnené na základe dostupných verejných databáz. V rámci ukazovateľov dopadu je vyhodnotený index regionálnej identity.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.