Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ústnu časť výberového konania na vedúceho odboru školstva a regionálneho rozvoja KSK mohla sledovať aj verejnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí. Písomný test obsahoval 30 otázok a overili sa ním odborné znalosti uchádzačov. Predpokladom postúpenia na ústnu časť výberového konania bolo minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť sa skladala z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie aj občanov. 

Online prenos výberového konaniaJedným z cieľov Košického samosprávneho kraja je stransparentniť výber na vedúcich jednotlivých odborov. Verejnosť mohla sledovať aj on-line prenos z ústnej časti výberového konania, a to prostredníctvom You Tube kanála. Otázky uchádzačom mohli jednotlivci klásť prostredníctvom www.sli.do  s #KSK04 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.