Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický samosprávny kraj uviedol do prevádzky karanténne miesto pre ľudí bez domova

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj odovzdal v útulku Oáza – Nádej pre nový život, n. o. v Bernátovciach obytné aj sanitárne kontajnery, ktoré poslúžia ako dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domova. V najväčšom zariadení pre bezdomovcov v kraji aktuálne býva približne 280 ľudí. „Rozhodli sme sa pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii, ktorí okrem problémov s bývaním musia čeliť ešte aj hrozbe nákazy COVID-19. Aj v záujme ochrany verejného zdravia sme vyčlenili z krajského rozpočtu takmer 80-tisíc a zakúpili 10 obytných a 4 sanitárne kontajnery. Po súhlase Zastupiteľstva KSK dávame toto improvizované karanténne mestečko do dlhodobého prenájmu za symbolické 1 euro ročne neziskovej organizácii Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach, ktorá sa problematike bezdomovectva venuje roky. Je v tých najlepších rukách,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.    

Výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa muselo odsúhlasiť krajské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Návrh získal podporu na zasadnutí v pondelok 14. decembra. Kraj k zriadeniu dočasného karanténneho bývania pre ľudí bez domova zaviazalo aj nariadenie vlády, ktoré túto povinnosť uložilo predsedom samosprávnych krajov a primátorom miest s počtom obyvateľov nad 20 000. Karanténne mestečká majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré sú podmienené odkázanosťou a tiež do centier pre rodiny.

„Toto ubytovanie bude slúžiť ľuďom, ktorí sa nakazia vírusom COVID-19 a sú v ťažkej životnej situácii, pretože sa ocitli bez domova. Našou úlohou a povinnosťou je s Božou pomocou pomáhať všetkým ľuďom a v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom chceme byť blízko tým, ktorí potrebujú vo svojej ťažkej životnej situácii pomoc. Pánboh zaplať,“ povedal riaditeľ útulku Oáza – Nádej pre nový život, n. o. v Bernátovciach a katolícky kňaz Peter Gombita.

Okrem ubytovania sú v karanténnom mestečku zabezpečené aj strava a hygienické potreby tak, aby sa znížilo riziko ochorenia a šírenie infekcie. V spolupráci s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva budeme zabezpečovať testovanie na COVID 19, ako aj vstupný skríning a  pravidelný monitoring zdravotného stavu ľudí bez domova v karanténnom mestečku. Obytné kontajnery využije kraj aj po skončení pandémie. Vďaka nim bude môcť pomáhať obyvateľom zabezpečiť dočasné ubytovanie aj v iných nepredvídaných životných situáciách, napríklad po živelnej pohrome.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.