Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Celoslovenské stretnutie vedúcich odborov zdravotníctva samosprávnych krajov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Na pracovnom stretnutí zástupcovia odborov a referátov zdravotníctva prerokovali aktuálne problémové oblasti pri realizácii zdravotnej, ošetrovateľskej a lekárenskej starostlivosti v jednotlivých samosprávnych krajoch. Diskutované a rozoberané témy sa týkali najmä lekárskej služby prvej pomoci, lekárenskej pohotovostnej služby, usmernení Košického samosprávneho kraja, ordinačných hodín, zbavenia mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, problematiky liečiteľov a aktuálneho stavu prípravy a tvorby operačného programu „Ľudské zdroje“ na obdobie 2014 – 2020.

Vyše dvojhodinové pracovné rokovanie sa nieslo v pozitívnom duchu so snahou o realizáciu spoločného postupu samosprávnych krajov pri riešení konkrétnych problémových oblastí v budúcnosti. Prinieslo viacero záverov a výstupov, ktoré samosprávne kraje mali možnosť ešte prerokovať na vlastnej pôde a vzniesť k nim svoje pripomienky. Závery a pripomienky budú spracované a v ucelenom formáte predložené na rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.