Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vynovený turistický chodník spájajúci obec Ochtinú s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou bol slávnostne otvorený

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 Z obce Ochtiná k Ochtinskej aragonitovej jaskyni vedie iba jediná turistická cesta, jej terén bol ešte donedávna neudržiavaný a pre návštevníkov menej atraktívny. Potrebu zlepšiť tento stav si uvedomovalo aj vedenie obce Ochtiná, preto sa v roku 2019 prihlásilo do výzvy na podporu cestovného ruchu vyhlásenou KSK, a ako úspešný žiadateľ mohli svoj zámer zrealizovať.

„Ochtiná má veľký turistický potenciál, čo bolo jedným z mnohých dôvodov, prečo projekt získal podporu z krajského dotačného programu Terra Incognita. V rámci projektu sa podarilo vyrovnať terén, pribudla oddychová zóna s prístreškom a miestami na sedenie, lavičky, relaxačné siete, informačné tabule, odpadkové koše, stojany na bicykle a detské preliezačky. Sme radi, že sme mohli prispieť k tomu, aby sme spríjemnili čas pre návštevníkov Ochtinej, ktorí sa sem vyberú, aby navštívili unikátnu jaskyňu či goticko-románsky kostol s jedinečnými freskami,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Chodník má teraz dve trasy - turistickú a cyklistickú. Ako doplnil starosta obce Ochtiná Július Rusnák:,,Pri revitalizácii chodníka pre peších bola znížená jeho náročnosť, aby slúžil skôr turistom, ktorí chcú v lese relaxovať a oddychovať. Pribudlo niekoľko kľudových zón, kde si ktokoľvek môže oddýchnuť. Taktiež sa zlepšilo jeho značenie, a to už od autobusovej zastávky v obci, čo uľahčí orientovať sa aj veľmi amatérskym turistom.

Dôležitosť UNESCO pamiatok a ich okolia vyzdvihla aj výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková:,,Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi 18 pamiatok UNESCO dostupných do 100 minút autom z Košíc. Predstavuje unikátny prírodný fenomén a je jedinou svojho druhu v Európe. Atraktivita samotných pamiatok je veľmi dôležitá, no rovnako dôležité je aj ich okolie. Realizácia projektov, akým je obnova chodníka z Ochtinej, je preto aj z našej strany veľmi vítaná."

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.