Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konferencia so zameraním na kultúrny cestovný ruch

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hlavnou témou konferencie je kultúrny cestovný ruch s dôrazom na prebiehajúci projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 a dlhodobý program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná.

Na konferencii vystúpia hostia so zahraničia - z partnerského Juhočeského kraja (Český Krumlov) a z maďarského Skanzenu Szentendre, ktorý je školiacim centrom pre maďarské múzeá v oblasti kultúrneho cestovného ruchu. Zo susedného Prešovského kraja sa predstaví hrad a skanzen zo Starej Ľubovne. Vzťah kultúry a cestovného ruchu vo svojej téme predstavia aj zástupcovia sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Letisko Košice bude prezentovať tému Rozvoj domáceho a zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom leteckej dopravy. Organizátori pripravili aj prezentáciu programu Terra Incognita (KSK) a projektu EHMK Košice 2013 s témou Košice 2013 ako nástroj podpory rozvoja kultúrneho cestovného ruchu.

Účasť na konferencii potvrdili zástupcovia ôsmich vyšších územných celkov, ktorí sa venujú cestovnému ruchu, riaditelia krajských organizácií cestovného ruchu na území Slovenska a oblastných organizácií na území Košického kraja, mikroregionálne združenia a združenia CR na území KSK, zástupcovia miest a obcí, múzeá, galérie, osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, turistické informačné centrá, ubytovacie a stravovacie zariadenia, zariadenia pre vidiecky turizmus, zástupcovia národných parkov Slovenský raj a Slovenský kras, podnikatelia v oblasti CR, cestovné kancelárie a ďalší.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.