Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dáta v destinačnom manažmente DiDM 2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom konferencie je prezentovať technológie využívané v cestovnom ruchu  pri zbere, vyhodnotení a distribúcií dát, ktoré umožnia lepšie rozpoznať potreby návštevníkov a turistov, zvýšiť konkurencieschopnosť firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu a umožniť zavádzanie inovácií v tomto segmente. „Súčasná doba si vyžaduje správne zhodnotenie dát a informácií a hlavne v segmentoch, ktoré prinášajú ekonomické benefity. Cestovný ruch nepochybne k takým segmentom patrí a preto je dôležité naučiť sa ako správne údaje zozbierať a premeniť ich na užitočné informácie, ktoré pomôžu aktérom pri rozhodovaní, plánovaní a manažmente turistických destinácií“ uviedol predseda KSK Ing. Rastislav Trnka.

Konferencia je určená odbornej verejnosti pôsobiacej v cestovnom ruchu a o svoje skúsenosti sa prídu podeliť experti zo Slovenska a Čiech. Kompletný program konferencie je tu.

Konferencia je realizovaná v rámci  výskumného projektu „Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu“, ktorý je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Riešiteľom projektu je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii Technickej univerzity Košice a Košický samosprávny kraj ako partner projektu má záujem vyvinutú technológiu uviesť do praxe.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.