Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cestovný ruch ako príležitosť pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Témou tohto ročníka  konferencie je podpora rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.  Cestovný ruch predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa odvetvie národného hospodárstva. Vďaka tejto skutočnosti  môže veľkou mierou ovplyvniť  rast regiónov. Samozrejme, za predpokladu efektívneho využitia potenciálu a systematického zvyšovania konkurencieschopnosti.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach využitia kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva  v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska so zámerom vytvoriť atraktívnu ponuku, ktorá bude mať dostatočnú schopnosť pritiahnuť turistov .   

Organizátori konferencie pozvali na konferenciu zástupcov  organizácií, ktoré vstupujú do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom tvorby legislatívy, koordinácie, ale aj konkrétnymi projektmi, ktoré obohatili ponuku cestovného ruchu. V programe konferencie zaznejú dobré príklady z praxe  z oblasti obnovy pamiatok a ich využívania v cestovnom ruchu, spolupráce aktérov a budovanie produktov cestovného ruchu.

Program podpory najmenej rozvinutých regiónov ponúka  reálne nástroje, ktoré umožnia znižovať  regionálne  rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť a tým aj kvalitu života obyvateľov.  Preto veríme, že konferencia bude inšpirovať aktérov pri hľadaní nových možností využitia existujúceho potenciálu .

Tu nájdete pozvánku s kompletným programom konferencie.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.