Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

Zoznam požadovaných dokladov:

Iné kritéria a požiadavky:

Odmeňovanie

Plat zamestnanca bude stanovený podľa zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 01.01.2020.

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť, neotvárať!“ najneskôr dňa 21.01.2022 do 12:00 hod na adresu:
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová Email.: ekonom@supke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 21.01.2022. do 12:00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.