Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pripravujeme projektové dokumentácie pre EuroVelo11

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cyklistické trasy prispejú k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a ku zvýšeniu atraktivity regiónu Košického kraja. Realizáciou projektu sa vypracujú projektové dokumentácie v troch katastrálnych územiach:

V obci Družstevná pri Hornáde ide o prepojenie záhradkárskej oblasti s existujúcou prístupovou komunikáciou vedenou k ČOV (časť Tepličany) ako súčasťou trasy Eurovelo 11 vedenej po ľavom brehu rieky Hornád, vrátane prekonania Viničného potoka a skalného útvaru nad riekou Hornád. Dĺžka prepojenia je 870 m.

V katastri mesta Košice vypracujeme dokumentáciu pre stavebné povolenie úsekov cyklotrás:

1. Hlinková ulica - Watsonova ulica po amfiteáter – prepojenie trasy Eurovelo na existujúcu sieť cyklotrás mesta a administratívne centrum mesta (centrum sídliska Terasa)

2. Ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom

Realizáciou uvedených úsekov dôjde k napojeniu centra mesta na existujúcu cyklotrasu Eurovelo 11 v katastri mesta Košice.

V obci Čaňa ide o prepojenie existujúcich úsekov cyklotrasy v katastri obce Trstené pri Hornáde a Čaňa. Obidva úseky cyklotrasy budú začlenené do trasy EuroVelo 11. Prepojenie bude realizované v dĺžke 2,7 km.

Celkový rozpočet projektu je 43 454,50 Eur, z ktorého 39 000 Eur je dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Košický samosprávny kraj zaradil cyklotrasu EuroVelo 11 do prioritných zámerov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Okrem denného využitia na dopravu, šport či rekreáciu bude trasa nadväzovať na vzdialenejšie cezhraničné turistické ciele do Maďarska či Poľska.

Karpatský euroregión Slovensko od roku 2012 priebežne realizuje projekty zamerané na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na svojom území. Za posledné 3 roky v spolupráci s partnermi zrealizovali projekty Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla, Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II. a Floriánska cyklotrasa.

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Logá

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.