Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočet pre roky 2022 - 2024

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Rozpočet Košického samosprávneho kraja vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi.
Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených KSK, k iným právnickým osobám ktorých je zakladateľom, ako aj k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území KSK.
Rozpočet KSK môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom iných vyšších územných celkov, ako aj k rozpočtom obcí na jeho území, ak plnia spoločné úlohy.
Verejnosť má právo na dôveryhodné informácie o tom, ako Košický samosprávny kraj nakladá s verejnými financiami a preto zverejňujeme pre každý rozpočtový rok návrh rozpočtu schválený Zastupiteľstvom KSK, jeho zmeny počas rozpočtového roka a záverečný účet za príslušný rozpočtový rok. Tieto dokumenty sú pripravované v súlade so "Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel", ktoré sú zverejnené spolu s inou legislatívou.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja schválený na 28. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.