Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poďte „Do práce na bicykli 2014“

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ide o pilotný projekt, do ktorého sa mohli zapojiť všetky mestá, ktoré o to prejavili záujem. V Košickom samosprávnom kraji sa prihlásili do súťaže tri mestá: Košice, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves.

Cieľom súťaže je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave v mestách i obciach. Súťaž by mala motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky na svojich pracoviskách pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a zároveň by mala motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktorí budú v období od 1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce na bicykli. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Štatút súťaže je zverejnený na stránke miniserstva dopravy (www.mindop.sk) v záložke Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika).

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie. V prvej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 1. do 31. mája 2014. V druhej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných v uvedenom období. Treťou je takzvaná bonusová kategória, v rámci ktorej bude vylosovaný jeden súťažiaci z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli.

Ak máte záujem prihlásiť sa so svojim tímom spolupracovníkov do súťaže, podrobnosti nájdete na webových stránkach prihlásených miest Košice, Moldava nad BodvouSpišská Nová Ves.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.