Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Správa ciest KSK od piatku 1. novembra nariadila dispečerskú pohotovosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vo všetkých piatich strediskách Správy ciest KSK budú dispečeri v nepretržitej službe denne minimálne štyrikrát podávať hlásenie o počasí a o zjazdnosti ciest na centrálny dispečing SSC v Bratislave (so stavom k 5:00, 10:00, 16:00 a 22:00 h). Postupne, v závislosti od vývinu počasia, začne aj nepretržitá zimná služba výkonných zložiek SC KSK.

Správa ciest KSK zabezpečuje zimnú údržbu 1917 km ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou aj ďalších 264 km ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava a Trebišov. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná zo 16 výkonných pracovísk rozmiestnených po celom Košickom kraji, riadených z 5 oblastných dispečingov. Za účelom jednoduchého a nepretržitého spojenia verejnosti s dispečingami, zriadila SC KSK nepretržitú automatickú recepciu na telefónnom čísle +421 55 39 59 000, ktorá zabezpečí spojenie volajúceho so zvoleným dispečingom zimnej služby podľa miestnej príslušnosti konkrétnej cesty.

Pre výkon zimnej údržby ciest je už teraz pripravených 24 tisíc ton inertného posypového materiálu a na začiatok zimnej sezóny je zabezpečených 6 tisíc ton chemického posypového materiálu. V závislosti od priebehu zimy a s tým súvisiacej spotreby materiálu budú skládky posypových materiálov priebežne dopĺňané.

Pre zásahy zimnej údržby má SC KSK k dispozícii 81 posypových vozidiel, 11 nákladných vozidiel a 33 traktorov s radlicami, 10 snehových fréz, 30 nakladačov a 6 autogrédrov. Z celkového počtu 81 sypačov je 19 vozidiel vybavených elektronickým ovládaním dávkovania posypového materiálu, ostatné posýpacie nadstavby fungujú ešte na mechanickom princípe. Časť techniky v týchto dňoch Správa ciest KSK ešte plne využíva na dokončovanie prác letnej údržby ciest, najmä na vysprávky výtlkov obaľovaným kamenivom na zostávajúcich úsekoch ciest, na údržbu odvodňovacích zariadení pred zimou, pri čistení priekop a zrezávaní krajníc.

„Počas celého zimného obdobia žiadame vodičov o opatrnosť a ohľaduplnosť, o prispôsobenie štýlu jazdy zimným podmienkam. Ani pri plnom nasadení všetkých kapacít nie je možné jedným výjazdom k všeobecnej spokojnosti pokryť celý Košický kraj. Účastníkom cestnej premávky neustále zdôrazňujeme nutnosť prezutia zimných pneumatík v záujme ich vlastnej bezpečnosti, ale aj v záujme plynulej a bezpečnej cestnej premávky. Najväčšie zimné výkony, ako aj najvyššie náklady si nevyžadujú snehové dni, ale najmä dni, ktoré sa teplotne pohybujú okolo nuly. V takýchto dňoch sa za pomerne krátky čas vytvára poľadovica hlavne na tienistých miestach a v blízkosti vodných tokov a nádrží. Na takéto kritické miesta upozorňuje aj dopravná značka A9 – Sneh alebo poľadovica,“ hovorí technicko-prevádzková námestníčka SC KSK Zuzana Fejesová.

Prevádzkovateľov nákladnej dopravy, ako aj ostatnú cestujúcu verejnosť, upozorňuje správa ciest KSK na zákaz chemického posypu horského prechodu Soroška v zmysle Operačného plánu Slovenskej správy ciest. Z tohto dôvodu môže byť v prípade sneženia, ako aj v prípade tvorby poľadovice, na dobu zásahu údržby tohto úseku cesty horský prechod Soroška uzatvorený pre nákladnú dopravu na nevyhnutné časové obdobie.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.