Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stratégiu rozvoja cyklodopravy môžete pripomienkovať

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom navrhovaného strategického dokumentu je priniesť komplexnejší pohľad na problematiku cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji a navrhnúť riešenia na cielený rozvoj v tejto oblasti. Pripravovaným dokumentom KSK vyjadruje svoj záujem riešiť problematiku tohto druhu dopravy. Strategický materiál bude slúžiť ako podporný dokument na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, resp. na získavanie iných finančných zdrojov nielen pre krajskú, ale aj miestne samosprávy v Košickom kraji.

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji bola vypracovaná v súvislosti s realizáciou projektu BICY (Cities & Regions of Bicycles) financovaného z prostriedkov Operačného programu Stredná Európa. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a obciach KSK a zabezpečiť jej začlenenie do integrovanej osobnej dopravy, zviditeľniť Košický kraj ako modernú cyklistickú destináciu. V spolupráci a v partnerstve s miestnymi združeniami cestovného ruchu a organizáciami destinačného manažmentu skvalitňovať služby a ponuku pre cykloturistov. Dôležitým cieľom je aj zvýšiť bezpečnosť cyklistov na cestách a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

Pripomienky k strategickému dokumentu pošlite na adresu adriana.sebesova@vucke.sk

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK – návrh.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.