Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na detskej železnici v Čermeli pribudol opravený cyklovagón

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vozeň má bohatú históriu, ako hnuteľná pamiatka je chránený aj zákonom. Vyrobený bol začiatkom 20. storočia pre úzkorozchodnú železnicu do Banskej Štiavnice. Cez iné slovenské úzkokoľajky sa po rôznych úpravách dostal v roku 1955 na vtedajšiu košickú pioniersku železničku. V posledných dvoch desaťročiach chátral. V roku 2013 dobrovoľníci podrobili vozeň rekonštrukcii a prestavali ho na cyklovagón. Bol opravený pojazd, skriňa i interiér vozňa, v ktorom boli osadené cyklostojany na prepravu bicyklov. Na staniciach v Čermeli a na Alpínke pribudli odstavné plochy s cyklostojanmi.

Investícia bola zrealizovaná s finančnou podporou z projektu ACCESS2MOUNTAIN a vďaka spolupráci medzi občianskym združením Detská železnica Košice, Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a Košickým samosprávnym krajom. Rozpočet slovenskej časti projektu bol 150 tisíc eur, KSK ho spolufinancoval čiastkou 22 500 eur, čo je 15 percent.

Cieľom projektu ACCESS2MOUNTAIN je zlepšenie dostupnosti horských regiónov environmentálne prijateľným spôsobom a podpora prepojenia regiónov Álp a Karpát. Prospech z projektu by mali mať miestni obyvatelia a turisti. Špecifickými cieľmi projektu sú znalosti, povedomie a kapacitná báza pre riešenie problémov dopravy a pre riešenie mobility v horských oblastiach na rôznej úrovni. Ďalej efektívne a atraktívne železničky a intermodálna doprava pre rozvoj turistiky v Alpskom a Karpatskom regióne a zlepšenie životného prostredia v týchto oblastiach.

Projekt je postavený na spolupráci partnerov z ôsmich krajín Európy pri výmene dobrých praktík, vo vzájomnej výmene skúseností a v zavádzaní pilotných praktík zlepšujúcich dostupnosť. Okrem stretnutí, konferencií a štúdií budú medzi výstupy projektu patriť aj z nich vyplývajúce menšie investície. Prvou z nich je práve zrekonštruovaný cyklovagón.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.