Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odborníci predstavia budúcnosť dopravy v Košiciach a Košickom kraji

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Doprava patrí medzi kľúčové prvky hospodárstva i spoločnosti v celej Európe a mobilita je veľmi dôležitá nielen pre ekonomický rozvoj regiónov, ale aj životnú úroveň občanov. Dobrá integrovaná dopravná infraštruktúra môže pomôcť hospodárskemu rastu i vytváraniu pracovných miest,“ konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, ktorý spoločne s primátorom Košíc Richardom Rašim prevzali nad konferenciou záštitu. „Cieľom konferencie, ktorá sa v takomto rozsahu koná v Košiciach po desiatich rokoch, je vyznačiť cesty, akými by sa mohla a mala doprava v metropole východného Slovenska i v celom regióne uberať,“ dodal predseda KSK.

Vedúci odboru dopravy KSK a predseda prípravného výboru Ladislav Olexa pripomenul, že konferenciu zorganizovali v čase príprav akčného programu Doprava 2014 – 2020. „Máme ambíciu jej závermi pomôcť aj pri príprave tohto strategického dokumentu a priblížiť sa tak k dosiahnutiu priorít stratégie Európa 2020. Naše odborné fórum totiž prináša podklady a výstupy pre dopracovanie sektorovej analýzy v jednotlivých oblastiach dopravy na celom území východného Slovenska,“ uviedol. Zdôraznil, že konferencia sa nesie v duchu myšlienky vytvorenia Východného funkčného regiónu, ktorý spája Košický samosprávny kraj s Prešovským samosprávnym krajom z dopravného pohľadu. Ide o nezanedbateľný krok vzhľadom na fakt, že na tomto území žije 1 milión 600 tisíc obyvateľov a nezamestnanosť sa pohybuje v priemere okolo 20 percent. Organizátori si uvedomujú, že musia dopravnú infraštruktúru nastaviť tak, aby bola aj udržateľná. Najmä vzhľadom na nový strategický prístup Európskej komisie pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorého hlavnými znakmi sú dôraz na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky.

Na konferencii vystúpi päťdesiatka odborníkov z celého Slovenska, ale aj Českej republiky a Maďarska. V štyroch sekciách sa budú venovať dopravnej infraštruktúre a cestnej doprave, koľajovej doprave, logistike, riadeniu a integrovaným dopravným systémom, ale aj ostatným druhom dopravy a cestovnému ruchu. Priblížia aktuálny stav cestnej i koľajovej dopravy - železničnej aj mestskej, ale tiež súčasnú dopravnú infraštruktúru. Ponúknu aj pohľad na rozvoj leteckej dopravy a na situáciu v regióne z hľadiska rozvoja vodnej či cyklistickej dopravy. Viaceré príspevky sa budú zaoberať perspektívami rozvoja jednotlivých dopravných segmentov v nadväznosti na európsky dopravný systém. Dopravní odborníci v neposlednom rade zadefinujú aj problémy, ktoré bránia efektívnemu rozvoju dopravy a cestovného ruchu na území východného Slovenska.

Program konferencie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.